Ympäristön huomioiva valmistustekniikka

Valmistamme ruiskuvalettuja kestomuovituotteita pääosin alihankintana teollisuudelle. Suurin osa tuotteistamme on asiakaskohtaisia erikoistuotteita. Nykyisellä konekannallamme, sulkuvoimaltaan 200 kN-1500 kN, pystymme valmistamaan osia, joiden massa vaihtelee välillä 0,05-430g. Myös suurempien osien toimittaminen on mahdollista partneriverkostomme avulla.

Raaka-aineet ja valmistusmenetelmät

Pääasialliset raaka-aineemme ovat mm. PP, PE, ABS, PA, TPU, PC/ABS, TPE ,PS, PC, PMMA, EVA, BioPBS ja POM.

Käytämme tuotannossamme muovitekniikan viimeisempiä lisälaite- ja lisäaineratkaisuja sekä innovatiivisia raaka-aine ratkaisuja. Valmistamme mm. tuotteita, joissa käytämme insert-tekniikkaa, painatusta sekä liitosmenetelmiä. Kappaleiden jälkikäsittelyyn ja kokoonpanotyöhön käytämme automatisoituja tuotantoratkaisuja sekä laadunvalvonnassa älykameraratkaisuja.

Sertifioidut laatujärjestelmät ja varmat toimitukset

Tuotantomme jatkuva laadunseuranta ja –parantaminen on yksi tärkeimmistä toiminta-ajatuksemme kulmakivistä. Laadun varmistamiseksi noudatamme toiminnassamme SFS-ISO 9001:2015 -laatujärjestelmää ja SFS-ISO 14001 ympäristölaatujärjestelmää.

Toimitusvarmuutemme vuonna 2020 oli 99,5 %.

Arvostamme ympäristöä, siksi käytämme tuotannossamme ainoastaan tuuli- ja vesivoimalla tuotettua energiaa. Lisäksi kierrätämme tuotannossa syntyvät jätteet ja pakkausjätteet sataprosenttisesti.

Palvelukonseptointi

Toimintamme perustan muodostavat asiakkaan avainodotusten täyttämiseen nopeasti mukautuva ydinosaaminen ja koko palveluketjun joustavuuteen sitoutunut henkilöstö.

Palvelemme kokonaisvaltaisesti ja räätälöidysti

Asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu on liiketoimintamme perusarvo, jonka mukaan toimiminen vaatii tavoitteellisuutta, tarkkuutta ja kaikkien toimintojen saumatonta yhteistyötä.

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti yhdistämme Frii-Plast Oy:n erikoisosaamisen, edistyksellisen tuotantotekniikan ja logistiikan hallinnan yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Lopputuloksena on asiakkaan tarvitseman prosessin tuottaminen sovitussa paikassa.

Ydinosaamistamme on asiakkaan yksilöllisten tarpeiden omaksuminen ja odotuksiin sovitetun palveluprosessin tuottaminen. Frii-Plast Oy:n palvelupaketti sisältää tarvittaessa projektin johtamisen tuotemallinnuksesta logistiikkaan.

Palvelupaketin sisältö

Palvelupaketin rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa seuraavista elementeistä:

  • Projektien johtaminen - Advanced Product Quality Planning (APQP)
  • Nopea eteneminen suunnittelusta sarjatuotantoon - Time To Market
  • Tuotemallintaminen
  • 3D-pikamallit ABS-muovista
  • Työkalujen hankinta, ensityökalu 3-6 viikon toimitusajalla - Fast First Tooling (FFT)
  • Edistyksellinen tuotantoautomaatio
  • Monipuolinen ruiskuvalu
  • Automaattinen kokoonpano
  • Tehokkaat logistiset ratkaisut - In Door - Next Door