PYYDÄ TARJOUS

Muovituotteen valmistusprosessi

Tuote

Tuote suunnitellaan 3D-suunnitteluohjelmilla. Mikäli 3D-tuotetietoa ei ole saatavilla voidaan myös olemassa olevien mallien tai 2D-piirrustusten kanssa edetä. Tuotteen suunnittelussa on syytä huomioida muotin toiminta ja muotin aukeaminen. Tuotteeseen lisätään ns. päästöjä joilla varmistetaan tuotteen irtoaminen muotista. Raaka-aine kutistuu noin 0,5 % - 2 % prosessin aikana, joten kappaleen mitoituksessa on huomioitava myös raaka-aine kutistumat. Tuotteen valamisessa käytetään apuna kanavistoa tai kuumasuuttimia, josta jää pieni jälki tuotteen pintaa. Pikamallinnusjärjestelmät mahdollistavat toiminnallisen prototyypin tulostamisen olemassa olevasta 3D-tuotemallista.

Raaka-aine

Raaka-aineen valinnassa pyritään löytämään tuotteelle paras mahdollinen raaka-aine vaihtoehto. Tekniset muovit tarjoavat hyviä ominaisuuksia eri osa-alueille. Valintaprosessin tärkeämmät osa-alueet ovat tuotteen mekaaniset ominaisuudet. Onko kyseessä kova vai pehmeä tuote, pinnanlaatu, läpinäkyvyys, kemiallisen korroosion kesto, UV-kesto, käyttölämpötila-alue ja kustannustekijät.

Kerromme lisää raaka-aineiden ominaisuuksista raaka-aine osiossa. Raaka-aineet värjätään erillisellä laitteistolla prosessin yhteydessä. Tällä tavalla toimittuna asiakas saa tuotteestaan sen värisen mikä on tarkoitus.

Muotti

Muovituotteen valmistamiseen tarvitaan muotti. Muotissa on kaksi eri puoliskoa, etu- ja takapuoli. Muotti on valmistettu teräksestä tai alumiinista. Yhdellä kerralla valmistuu yhdestä noin viiteenkymmeneen kappaletta. Muotin pesälukua lisäämällä muotin fyysinen koko kasvaa, muotti on kalliimpi valmistaa mutta tuotteiden valmistus on edullisempaa. Jokaisessa muotissa on temperointi, eli vesi tai öljy pitää muotin halutun lämpöisenä. Valmiit tuotteet irtoavat muotista ulostyönnön vaikutuksesta. Luonnollinen muotti aukeaa ja kappale putoaa muotista. Jos tämä ei ole mahdollista, johtuen tuotteessa olevasta geometriasta, voidaan muottiin lisätä mekaanisia-, hydraulisia-, pneumaattisia- tai moottorikäyttöisiä keernoja. Muotin pintakäsittely voi olla esim. tekninen pinta, kiillotus tai timanttipinta. Sarjatuotantomuotit pintakäsitellään karkaisemalla, nitraamalla tai muulla vastaavalla tekniikalla muotin kestävyyden lisäämiseksi. Muotin toiminnallinen iskuluku voin nousta jopa yli miljoonaa sykliin.

Jälkikäsittely ja pakkaus

Tuotteeseen voidaan lisätä painatuksia ja asentaa toiminnallisia komponentteja. Tuotteet pakataan tapauskohtaisesti myyntipakkauksiin tai laatikoihin