Termoplastiset polyuretaanit

TPU on perinteinen termoelasti. Sen ominaisuudet ovat paljon ”isäntäaineensa” kertamuovisen polyuretaanin kaltaisia. Kulutuksen- ja repäisynkestävyys ovat TPU:lla omaa luokkaansa termoelastien keskuudessa. Toisaalta se on hyvin kitkainen materiaali myös työstössä, mikä aiheuttaa usein muottiintarttumis- ja juoksevuusongelmia ruiskuvalussa.

Ekstruusiossakaan ei TPU:lla päästä samoihin tuotantonopeuksiin kuin muilla pehmeillä muoveilla, kuten PVC:lla ja PE-LD:llä.

TPU:ta käytetään runsaasti teknisten muovien seosaineena parantamaan niiden sitkeyttä ja pintakitkaa. Ruiskuvalamalla siitä valmistetaan mm. kengänpohjia, kellorannekkeita sekä runsaasti erilaisia kaksikomponenttituotteita jäykkien teknisten muovien kanssa.