Biohajoavat raaka-aineet

Biohajoavat muovit ovat joko synteettisiä tai luonnon raaka-aineista eli biomassasta saatuja polymeerejä.

Maatuvat biopohjaiset muovit hajoavat luonnossa ilman perinteisiä lämpötilavaatimuksia. Esimerkiksi PHA ja PLA.